Szybki kontakt

Rafał Skonieczny


880-790-480

880-382-536


Facebook

Ceny kursów:

Motocykl - 1000zł

Samochód - 1200zł

Ciężarówka - 2000zł

Pojedyncze godziny - 40zł

Kurs gratis za 2 osoby P.J.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy zgłasza się najlepiej do Ośrodka Szkolenia Kierowców i wtedy nie błądzi po urzędach, lub samodzielnie w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta czy Starostwa składa następujące dokumenty :

- wniosek, orzeczenie lekarskie, 1 fotografie (jak do dowodu osobistego)


Na podstawie wymienionych dokumentów Wydział Komunikacji na miejscu, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Następnie profil kandydata na kierowcę Wydział Komunikacji udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty numeru pozycji w rejestrze oraz numer PESEL.

Procedura tworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę od 19 stycznia 2013r.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane, informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. PKK wydaje się w przypadku:

• Ubieganie się po raz pierwszy o uprawnienie,
• Rozszerzenie uprawnień,
• Wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
• Sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego):
• Przywrócenie uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
• Przywrócenie uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
-Zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
• Posiadającego uprawnienie do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienie bez ograniczeń,
• W przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienie po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)
Copyright © 2015. ABC Nauki jazdy Kalisz